Tag: Frankowicze Bank Pekao SA

PEKAO SA to jeden z wielu banków, które w pierwszej dekadzie XXI wieku oferowały swoim klientom niezwykle popularne wtedy kredyty we franku szwajcarskim. Oferta tego konkretnego banku dotyczyła kredytów indeksowanych do tej waluty, a portfel frankowy PEKAO wyniósł prawie 3 mld złotych. Kwota ta stanowi nieco ponad 2 proc. spośród wszystkich udzielonych przez bank pożyczek.

W umowach kredytu frankowego zawieranych z bankiem PEKAO SA znajdziemy praktycznie analogiczne zapisy, jak w większości tego typu umów. Będą to miedzy innymi klauzule niedozwolone mówiące o tym, że oprocentowanie kredytu frankowego obliczane jest za pomocą kursu ustalanego za pomocą własnych tabel banku. Wiele z zapisów ma na celu również jednostronny zysk banku przy równoczesnym pogwałceniu zasad współżycia społecznego. Takie działanie zostało stanowczo odrzucone przez polskie i europejskie instytucje sądowe, dzięki czemu Frankowicze otrzymali możliwość dochodzenia swoich praw i unieważniania kredytów zawieranych z PEKAO SA w sądzie. W dziale tym znajdziesz wszystko na temat kredytów frankowych oferowanych przez PEKAO SA.

Projekt i wykonanie: