Kancelarie kredyty we frankach

Czym są Kancelarie Frankowe?

Kancelarie Frankowe to kancelarie adwokackie lub radców prawnych zajmujące się od kilku lat prowadzeniem sporów sądowych z bankami na tle kredytów indeksowanych i denominowanych kursem franka szwajcarskiego.

 

Cechą charakterystyczną Kancelarii Frankowych jest specjalizacja tylko w jednej dziedzinie tj. w kredytach frankowych i prowadzenie wyłącznie spraw o unieważnienie lub odfrankowienie umów kredytowych. Po roku 2019 mianem Kancelarii Frankowych zaczęły określać się różne kancelarie i podmioty (zwłaszcza spółki z o.o.) działające do tej pory w zupełnie innych branżach (np. windykacja, odszkodowania).

 

Obecnie na rynku funkcjonują setki firm oferujących pomoc Frankowiczom i posługujących się nazwą Kancelaria Frankowa. Jednak o wyspecjalizowanej i doświadczonej Kancelarii Frankowej można mówić tylko w przypadku kilkunastu kancelarii adwokackich i radcowskich, które już około roku 2013/2014 zaczęły zajmować się kredytami w CHF.

Po czym rozpoznać Dobrą Kancelarię Frankową?

☑️ Jedyną specjalizacją Kancelarii są sprawy dotyczące sporów z bankami na tle kredytów waloryzowanych kursem CHF.
☑️ Kancelaria wygrywała sprawy frankowe na długo przed słynnym wyrokiem TSUE z października 2019 r. w sprawie państwa Dziubak, a zaczynała aktywność w tym obszarze już w roku 2013/2014.
☑️ Kancelaria jest prowadzona przez adwokatów lub radców prawnych specjalizujących się w sporach z bankami, szczególnie w kredytach frankowych.
☑️ Kancelaria obsługuje kilkaset spraw dotyczących kredytów w CHF i posiada na koncie co najmniej setkę wyroków unieważniających lub odfrankowiających umowy kredytowe, w tym dużo wyroków prawomocnych.
☑️ Kancelaria przestrzega kodeksu etyki adwokackiej i radcowskiej, dba o jak najwyższe standardy etyczne w zakresie prowadzenia działalności oraz pobierania wynagrodzenia od Klientów.
☑️ Kancelaria nie korzysta z usług pośredników, handlowców, spółek z o.o., nie rozsyła spamu na skrzynki mailowe i nie emituje płatnych reklam. W relacjach z Klientami stawia na kontakt bezpośredni.
☑️ Kancelaria nie ukrywa wyników prowadzonych spraw. O swoich sukcesach informuje szczegółowo na stronie internetowej, blogu firmowym, w mediach społecznościowych, czy na kanale You Tube, gdzie publikuje lub omawia wyroki, podając sygnatury spraw.
☑️ Kancelaria prezentuje sylwetki swoich prawników, informując o ich specjalizacji oraz sukcesach w sprawach frankowych.
☑️ Kancelaria posiada doświadczenie i know-how w walce przeciwko różnym bankom i prowadzi sprawy przed sądami w różnych miastach Polski.
☑️ Kancelaria potrafi nie tylko uzyskać korzystne rozstrzygnięcie sądowe w stosunkowo krótkim czasie, ale także wie w jaki sposób zabezpieczyć Klienta na każdym etapie sprawy i wyegzekwować wykonanie prawomocnego wyroku.

Jak wybierać kancelarię?

Czym się kierować wybierając Kancelarię?

Decydującym czynnikiem przy wyborze Kancelarii do obsługi sprawy frankowej powinno być doświadczenie i wysoki stopień specjalizacji. Ważne aby była to kancelaria adwokacka lub radcowska, bo tylko profesjonalny pełnomocnik może reprezentować Klienta w sądzie. Dobrą rekomendacją dla Kancelarii jest duża liczba prowadzonych spraw frankowych i proporcjonalna do niej ilość nieprawomocnych oraz prawomocnych korzystnych wyroków. Można to prześledzić na internetowej stronie firmowej, blogu lub na profilu w mediach społecznościowych. Daty pierwszych wpisów dadzą odpowiedź od kiedy Kancelaria prowadzi sprawy frankowe. Najbardziej doświadczone Kancelarie zajmują się tematyką frankową od 2013/2014 roku i to one mają na koncie najwięcej sukcesów.

Na co uważać podczas wyboru Kancelarii Frankowej?

Przy wyborze Kancelarii Frankowej należy zachować dużą ostrożność zwłaszcza w stosunku do podmiotów obiecujących szybki i stuprocentowy sukces. Często są to pośrednicy lub podmioty w formie spółek z o.o., które nastawione są wyłącznie na obsługę jak największej liczby spraw niskim kosztem i na maksymalizację zysków. Odpowiedzialność za słabe rezultaty spraw jest w takim przypadku ograniczona. Czerwone światełko powinno się także zapalić jeśli Kancelaria posiada dużo pozytywnych opinii w internecie, ale nie są one podpisane imieniem i nazwiskiem. Podobnie w sytuacji, gdy Kancelaria ukrywa wyniki prowadzonych spraw frankowych, nie omawia uzyskanych przez siebie wyroków i nie podaje sygnatur. Dużą rezerwę należy zachować także w stosunku do ofert poprowadzenia sprawy za 0 złotych. Z reguły w takich przypadkach podmioty inkasują po jej zakończeniu ogromny procent od korzyści z wygranej, które często przy unieważnieniu umowy liczone są podwójnie.

Jakich podmiotów oferujących pomoc Frankowiczom unikać?

Trzeba uważać na Kancelarie Frankowe prowadzone w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Nie są to kancelarie adwokackie ani też radcowskie, bo one nie mogą przybierać formy spółek kapitałowych. Spółek z o.o. i akcyjnych nie obejmuje wymóg zatrudniania profesjonalnych pełnomocników. Nie odpowiadają przed sądem dyscyplinarnym, nie są związane tajemnicą zawodową, i nie muszą posiadać obowiązkowego ubezpieczenia OC. Często bazują na aplikantach lub studentach prawa albo podzlecają sprawy innym podmiotom. Egzekwowanie określonych działań, jak i ewentualne pociągnięcie takiej kancelarii do odpowiedzialności za błędy bądź zaniechania, jest mocno utrudnione.
Nie warto także stawiać na kancelarie prawne posiadające szeroką specjalizację oraz doświadczenie w zupełnie innych gałęziach prawa. Sprawy frankowe są skomplikowane, jak również wymagają dogłębnej znajomości prawa bankowego i finansowego. Adwokaci od rozwodów, spadków czy prawa karnego nie mają czasu na bieżące śledzenie zmieniającego się wciąż orzecznictwa w sprawach frankowych oraz wypracowanie skutecznej argumentacji w walce z bankami. 

Czy Kancelaria Frankowa musi być pod domem?

Wyspecjalizowane Kancelarie Frankowe działają na terenie całej Polski i reprezentują Klientów przed sądami w różnych miastach. Lokalizacja Kancelarii w innym mieście nie stanowi żadnej przeszkody aby sprawnie poprowadzić postępowanie. Większość Kancelarii oferuje możliwość kontaktu za pomocą kanałów zdalnych oraz przesyłania umowy kredytowej i innych dokumentów w formie elektronicznej. Bliska odległość od domu nie powinna być kryterium decydującym o wyborze Kancelarii Frankowej. Warto postawić na doświadczenie i udokumentowane sukcesy Kancelarii, niezależnie od miejsca jej siedziby. 

Na co uważać ustalając wynagrodzenie z kancelarią frankową?

Kwestie związane z honorarium dla kancelarii powinny być uregulowane w umowie zlecenia obsługi prawnej. Z reguły na wynagrodzenie kancelarii składa się opłata wstępna i tzw. premia za sukces, płatna po zakończeniu sprawy. Szczególną ostrożność należy zachować wobec podmiotów oferujących obsługę sprawy bez opłat wstępnych. Są to zazwyczaj pośrednicy i spółki z o.o., które pobierają bardzo wysoki procent (nawet 30-50%) od tzw. sumy korzyści, która może być różnie pojmowana. W efekcie, za prowadzenie sprawy przyjdzie na koniec zapłacić horrendalne kwoty. Kancelarie adwokackie i radcowskie przy pobieraniu wynagrodzenia kierują się względami etyki, a wysokość premii za sukces nie przekracza u nich 10%. Przy podpisywaniu umowy warto także zwrócić uwagę czy opłata obejmuje wyłącznie I instancję, czy też całe postępowanie oraz czy kancelaria pobiera dodatkowe koszty, np. za dojazdy prawnika do sądu.

Czy warto podpisać ugodę z bankiem?

Proponowane przez niektóre banki ugody nie są korzystne dla Frankowiczów, zwłaszcza w dobie rosnących stóp procentowych. Na zawarciu ugody można zyskać maksymalnie 20-30% tego co daje wygrana z bankiem w sądzie. Niewielkie korzyści wynikające ze zmniejszenia salda zadłużenia szybko zostaną skonsumowane w wysokich ratach kredytu po konwersji na złotówki. Ugoda z bankiem jest zatem całkowicie nieopłacalna.

Czy po pozwaniu banku można przestać spłacać kredyt we frankach?

Złożenie w sądzie pozwu przeciwko bankowi nie jest równoznaczne z zawieszeniem obowiązku spłaty rat. Można jednak legalnie wstrzymać spłatę rat do czasu uzyskania prawomocnego wyroku w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej. Konieczne jest złożenie w sądzie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Wniosek można złożyć wraz z pozwem lub na każdym etapie sprawy. Sądy coraz częściej akceptują wnioski o zabezpieczenie, zwłaszcza jeśli spłacony został cały pożyczony kapitał. Kredytobiorca do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy nie musi płacić rat, a bank nie może wypowiedzieć mu umowy, ani też wpisać go do rejestru dłużników.

Ile trwa sprawa o unieważnienie kredytu we frankach?

Niektóre sprawy frankowe kończą się prawomocnymi wyrokami po roku od wniesienia pozwu, inne trwają kilka lat. Sądy obecnie sprawnie unieważniają umowy, a błyskawiczne prawomocne wyroki uzyskane w okresie kilkunastu miesięcy zdarzają się coraz częściej. Czas trwania sprawy frankowej zależy jednak od stopnia jej skomplikowania, okoliczności faktycznych związanych z zaciągnięciem kredytu, sądu rozpoznającego sprawę oraz od doświadczenia Kancelarii Frankowej. 

Lista kancelarii frankowych

Podział na miasta

Pokazuje 1 - 27 z 27
Projekt i wykonanie: